Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/1/2023 đến ngày 30/6/2023 đã được soát xét

13:46 28/08/23 373 lượt xem
Mục lục
Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/1/2023 đến ngày 30/6/2023 đã được soát xét.

Trân trọng cảm ơn!
Tel
(024) 6269 9988
Zalo
(024) 6269 9988
Viber
(024) 6269 9988
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram