ÔNG PHẠM VĂN MINH

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

16:04 03/06/22 304 lượt xem
ÔNG TRỊNH NGUYÊN KHÁNH

Ủy viên Hội đồng quản trị

16:05 03/06/22 244 lượt xem
ÔNG PHẠM TIẾN LUẬT

Ủy viên Hội đồng quản trị

16:22 03/06/22 247 lượt xem
ÔNG MAI VĂN THẠCH

Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, đào tạo

16:23 03/06/22 238 lượt xem
ÔNG NGUYỄN NHƯ HIỂN

Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật

16:23 03/06/22 239 lượt xem
Tel
024.62699988