Lĩnh vực hoạt động

Công ty Cổ phần Cơ điện VCP có chức năng thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho các đối tác thuộc phạm vi ngành nghề đăng ký kinh doanh chính gồm:
 
Lĩnh vực hoạt động Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, cơ khí thủy công của các nhà máy điện, các trạm biến áp, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện, thiết bị cơ khí  
Lĩnh vực hoạt động 1
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
         
Lĩnh vực hoạt động 2
Đào tạo các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia; Đào tạo, quản lý, vận hành nhà máy điện  
Lĩnh vực hoạt động 3
Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện
         
Lĩnh vực hoạt động 4
Xây lắp sửa chữa, bảo dưỡng các công trình công nghiệp và dân dụng  
Lĩnh vực hoạt động 5
Các ngành nghề khác cụ thể trong đăng ký kinh doanh
Tel
024.62699988