Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần (Lần thứ 15).

Trân trọng cảm ơn!