ÔNG TRỊNH NGUYÊN KHÁNH

Chủ tịch HĐQT

16:55 30/08/21 356 lượt xem
ÔNG LÊ KIM TRUYỀN

Phó Chủ tịch HĐQT

17:04 30/08/21 358 lượt xem
ÔNG PHẠM VĂN MINH

Thành viên HĐQT

15:17 25/05/22 147 lượt xem
ÔNG PHAN ĐÌNH PHÙNG

Thành viên HĐQT

15:17 25/05/22 129 lượt xem
BÀ NGUYỄN THỊ HÀ NINH

Thành viên HĐQT

15:18 25/05/22 143 lượt xem
ÔNG PHẠM QUANG MINH

Giám đốc

15:20 25/05/22 136 lượt xem
Tel
02378.965.022