ÔNG TRỊNH NGUYÊN KHÁNH

Chủ tịch HĐQT

16:55 30/08/21 569 lượt xem
ÔNG LÊ KIM TRUYỀN

Phó Chủ tịch HĐQT

17:04 30/08/21 581 lượt xem
ÔNG PHẠM VĂN MINH

Thành viên HĐQT

15:17 25/05/22 363 lượt xem
ÔNG PHAN ĐÌNH PHÙNG

Thành viên HĐQT

15:17 25/05/22 355 lượt xem
BÀ ĐINH THÙY LÂM

Thành viên HĐQT

18:18 26/03/24 103 lượt xem
ÔNG PHẠM QUANG MINH

Giám đốc Công ty

15:20 25/05/22 393 lượt xem
Tel
02378.965.022