Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

Nội dung công bố đề nghị Quý cổ đông xem tại:

https://drive.google.com/file/d/1dYDMIqVIs1eVzcoIPkg1lqIq1zFPEKAL/view?usp=sharing

Trân trọng cảm ơn!