ÔNG TRỊNH NGUYÊN KHÁNH

Chủ tịch HĐQT

16:28 30/05/22 98 lượt xem
ÔNG PHẠM VĂN MINH

Thành viên HĐQT

16:29 30/05/22 111 lượt xem
ÔNG LÊ VĂN THỦY

Thành viên HĐQT

16:29 30/05/22 99 lượt xem
BÀ NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Thành viên HĐQT

16:29 30/05/22 99 lượt xem
BÀ NGUYỄN THỊ HÀ NINH

Thành viên HĐQT

16:30 30/05/22 94 lượt xem
ÔNG PHẠM QUANG MINH

Tổng Giám đốc

16:31 30/05/22 96 lượt xem
Tel
02373 555 099