ÔNG TRỊNH NGUYÊN KHÁNH

Chủ tịch HĐQT

16:28 30/05/22 349 lượt xem
ÔNG PHẠM VĂN MINH

Thành viên HĐQT

16:29 30/05/22 419 lượt xem
BÀ NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Thành viên HĐQT

16:29 30/05/22 347 lượt xem
BÀ PHÙNG THỊ THU HUYỀN

Thành viên HĐQT

16:30 25/05/23 295 lượt xem
ÔNG PHẠM QUANG MINH

Tổng Giám đốc

16:31 30/05/22 304 lượt xem
Tel
02373 555 099