ÔNG TRỊNH NGUYÊN KHÁNH

Chủ tịch HĐQT

16:28 30/05/22 284 lượt xem
ÔNG PHẠM VĂN MINH

Thành viên HĐQT

16:29 30/05/22 332 lượt xem
BÀ NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Thành viên HĐQT

16:29 30/05/22 285 lượt xem
BÀ PHÙNG THỊ THU HUYỀN

Thành viên HĐQT

16:30 25/05/23 255 lượt xem
ÔNG PHẠM QUANG MINH

Tổng Giám đốc

16:31 30/05/22 251 lượt xem
Tel
02373 555 099
Zalo
02373 555 099
Viber
02373 555 099
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram