Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hà Ninh, Thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn!