Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Công văn giải trình chênh lệch LNST 06 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.
Nội dung Công văn đề nghị các Quý vị cổ đông xem file tại đường dẫn:
https://drive.google.com/file/d/10JFR-r9tBYJxA1mQ1tTX59LuHqxOoyLh/view?usp=sharing

Xin trân trọng cảm ơn!