Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Công văn giải trình chênh lệch LNST 06 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước.

Trân trọng!