Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trân trọng cảm ơn!