Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Thông báo về việc lùi thời hạn chi trả cổ tức năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!