Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

Hiện nay, website của Công ty đã được thay đổi. Nhằm đảm bảo cho việc theo dõi thông tin, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh thông báo về việc thay đổi tền miền website như sau:
- Tên miền website cũ: http://thuydienxuanminh.vn/
- Tên miền website mới: http://vcpholdings.com.vn/xuanminh/
- Thời gian thay đổi: kể từ ngày 20/03/2023.

Trân trọng thông báo!