ÔNG VŨ NGỌC TÚ

Chủ tịch HĐQT

16:55 30/08/21 339 lượt xem
ÔNG PHẠM VĂN MINH

Phó Chủ tịch HĐQT

17:13 24/05/22 107 lượt xem
ÔNG NGUYỄN TIẾN KHANH

Phó Chủ tịch HĐQT

17:04 30/08/21 292 lượt xem
ÔNG THIỀU QUANG QUYẾN

Thành viên HĐQT

17:04 30/08/21 333 lượt xem
BÀ NGUYỄN THỊ HÀ NINH

Thành viên HĐQT

17:05 30/08/21 306 lượt xem
ÔNG PHẠM QUANG MINH

Tổng Giám đốc

17:05 30/08/21 337 lượt xem
Tel
0212 3859632