Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La tiền thân là công ty Cổ phần Thủy điện Viwaseen Tây Bắc được thành lập ngày 10/8/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5500290578 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp, với mục đích đầu tư xây dựng và vận hành Nhà máy Thuỷ điện Nậm La.

Nhà máy Thuỷ điện Nậm La có vị trí tại xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Nhà máy được khởi công vào tháng 12/2007 và chính thức đưa vào vận hành phát điện vào tháng 9/2011. Nhà máy có công suất 27MW, sản lượng thiết kế là 103,5 triệu kWh/năm.

Năm 2020, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm La M&A Nhà máy Thuỷ điện Tắt Ngoẵng. Nhà máy Thuỷ điện Tắt Ngoẵng có vị trí tại Xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nhà máy có công suất 7MW, sản lượng thiết kế là 25,76 triệu kWh/năm.
Tel
0212 6510589