Một số Hình ảnh sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhà máy thủy điện Bái Thượng: