Thuỷ điện nậm la thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022

16:03 12/04/22 437 lượt xem
Mục lục

Hội Đồng quản trị công ty kính mời các cổ đông công ty có tên trong danh sách chốt ngày 30/3/2022 về tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty: Thời gian, địa điểm và các tài liệu kèm theo thông báo này:

Mời quý cổ đông bấm vào ĐÂY để tải tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
 

Tel
0212 3859632
Zalo
0212 3859632
Viber
0212 3859632
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram