Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng kính mời quý vị Cổ đông về tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Thời gian họp: Bắt đầu từ 09h30 ngày 26 tháng 3 năm 2024.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 19 - Tòa nhà Vinaconex - số 34 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội
Nội dung Tài liệu họp đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!