Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
Xin trân trọng cảm ơn!