Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Công văn v/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

Trân trọng cảm ơn!