Tổng quan về VCP Holdings

Được thành lập vào ngày 18/05/2004 với nhiệm vụ ban đầu là xây dựng và vận hành Nhà máy Thuỷ điện Cửa Đạt, trải qua thời gian xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP đã chứng tỏ được năng lực của mình không chỉ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và vận hành các nhà máy thuỷ điện mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác bao gồm đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, tổng thầu xây lắp, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, đầu tư tài chính.

Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty đầu tư (VCP Holdings) gồm nhiều đơn vị thành viên và định hướng trở thành một tập đoàn hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, dự án năng lượng tái tạo và cung cấp các giải pháp nguồn năng lượng sạch cho người dân Việt Nam.
 
Tổng quan về VCP Holdings
 
Tel
(024) 6269 9988