ÔNG VŨ NGỌC TÚ

Chủ tịch HĐQT

16:55 30/08/21 111 lượt xem
ÔNG PHẠM VĂN MINH

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc

17:04 30/08/21 114 lượt xem
ÔNG TRỊNH NGUYÊN KHÁNH

Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

17:04 30/08/21 110 lượt xem
ÔNG TRỊNH QUỐC BÌNH

Thành viên HĐQT

17:05 30/08/21 100 lượt xem
BÀ NGUYỄN THỊ HÀ NINH

Thành viên HĐQT

17:05 30/08/21 120 lượt xem
Tel
(024) 6269 9988