BÀ NGUYỄN THỊ HÀ NINH

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1977
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay:
  • Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
  • Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Tel
(024) 6269 9988