BÀ NGUYỄN THỊ HÀ NINH

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1977
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay:
  • Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
  • Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Tel
(024) 6269 9988
Zalo
(024) 6269 9988
Viber
(024) 6269 9988
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram