Vận hành phát điện các nhà máy thuỷ điện

VCP Holdings vận hành 06 nhà máy thuỷ điện với tổng công suất 170MW, sản lượng điện hàng năm đạt 730 triệu kWh, doanh thu phát điện hàng năm đạt 665 tỷ đồng

18:01 30/08/21 2.155 lượt xem
Đầu tư xây dựng các dự án năng lượng

Với kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực đầu tư các dự án thủy điện, VCP Holdings hiện đang đầu tư xây dựng một số nhà máy thủy điện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. VCP định hướng tiếp tục đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo gồm cả điện gió và điện mặt trời.

18:27 30/08/21 1.458 lượt xem
Tổng thầu xây lắp

VCP Holdings, với năng lực và kinh nghiệm về quản lý điều hành dự án đã tham gia làm Tổng thầu các dự án xây dựng và dự án đầu tư năng lượng.

18:30 30/08/21 1.334 lượt xem
Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cho các Nhà máy thuỷ điện

Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cho các Nhà máy thuỷ điện bao gồm bảo dưỡng định kỳ, tiểu tu, trung tu, đại tu và sửa chữa chuyên sâu

18:33 30/08/21 1.391 lượt xem
Tel
(024) 6269 9988