Vận hành phát điện các nhà máy thuỷ điện

VCP Holdings vận hành 06 nhà máy thuỷ điện với tổng công suất 170MW, sản lượng điện hàng năm đạt 730 triệu kWh, doanh thu phát điện hàng năm đạt 665 tỷ đồng

Hình ảnh các nhà máy và một số thông số chính:

1. Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt:

 • Công suất: 97 MW
 • Địa chỉ: Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 • Sản lượng điện hàng năm đạt 455 triệu kWh, doanh thu hàng năm đạt 350 tỷ đồng
Vận hành phát điện các nhà máy thuỷ điện

 

2. Nhà máy Thủy điện Xuân Minh:

 • Công suất: 15 MW
 • Địa chỉ: Xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 • Sản lượng điện hàng năm đạt 67 triệu kWh, doanh thu hàng năm đạt 78 tỷ đồng
Vận hành phát điện các nhà máy thuỷ điện 1

 

3. Nhà máy Thủy điện Bái Thượng:

 • Công suất 6 MW
 • Địa chỉ: Xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 • Sản lượng điện hàng năm đạt 27 triệu kWh, doanh thu hàng năm đạt 29 tỷ đồng
Vận hành phát điện các nhà máy thuỷ điện 2
 

4. Nhà máy Thủy điện Nậm La:

 • Công suất 27 MW
 • Địa chỉ: Xã Mường Bú huyện Mường La, tỉnh Sơn La
 • Sản lượng điện hàng năm đạt 105 triệu kWh, doanh thu hàng năm đạt 119 tỷ đồng.
Vận hành phát điện các nhà máy thuỷ điện 3
 

5. Nhà máy Thủy điện Tắt Ngoẵng:

 • Công suất: 7 MW
 • Địa chỉ: Xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
 • Sản lượng điện hàng năm đạt 16 triệu kWh, doanh thu hàng năm đạt 19 tỷ đồng
Vận hành phát điện các nhà máy thuỷ điện 4
 

6. Nhà máy Thủy điện Đăk Glun:

 • Công suất: 18 MW
 • Địa chỉ: Thôn Bù Ghe, xã Đăk Nhau huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước
 • Sản lượng điện hàng năm đạt 63 triệu kWh, doanh thu hàng năm đạt 70 tỷ đồng.
Vận hành phát điện các nhà máy thuỷ điện 5
 
Tel
(024) 6269 9988