Tầm nhìn
Tầm nhìn

VCP P&C trở thành nhà đầu tư, vận hành các dự án năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh
Sứ mệnh

VCP P&C cung cấp nguồn năng lượng sạch cho một tương lai phát triển bền vững.

Tel
(024) 6269 9988