Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cho các Nhà máy thuỷ điện

Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cho các Nhà máy thuỷ điện bao gồm bảo dưỡng định kỳ, tiểu tu, trung tu, đại tu và sửa chữa chuyên sâu

Một số Nhà máy Công ty đã thực hiện sửa chữa, bảo trì:
1. Nhà máy thủy điện Cửa Đạt - Thanh Hóa – Công suất 97 MW
2. Nhà máy thủy điện Xuân Minh - Thanh Hóa – Công suất 15 MW
3. Nhà máy thủy điện Bái Thượng - Thanh Hóa – Công suất 6 MW
4. Nhà máy thủy điện Dăk Glun – Bình Phước – Công suất 18 MW
5. Nhà máy thủy điện Thái An - Hà Giang – Công suất 80 MW

 
Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cho các Nhà máy thuỷ điện

Giai đoạn 2021-2030:
Tiếp tục thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu bao gồm:
  • Thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn, định kỳ các nhà máy điện trong hệ thống VCP P&C.
  • Thu hút, đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.
  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để đảm nhận thực hiện công tác dịch vụ tại các nhà máy điện của VCP P&C và các nhà máy điện khác.
  • Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để trở thành Nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật chính cho Nhà máy điện.
  • Thực hiện cung cấp chuỗi dịch vụ kỹ thuật khép kín từ khâu hiệu chỉnh thiết bị, kiểm định đo lường thiết bị.
  • Cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện.
Tel
(024) 6269 9988