ÔNG VŨ NGỌC TÚ

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1989
Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính Kế Toán
Chức vụ hiện nay:
  • Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư VSD
  • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Tel
(024) 6269 9988
Zalo
(024) 6269 9988
Viber
(024) 6269 9988
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram