ÔNG PHẠM VĂN MINH

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1976
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Tel
(024) 6269 9988
Zalo
(024) 6269 9988
Viber
(024) 6269 9988
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram