Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020 (bản song ngữ).

Trân trọng cảm ơn!