Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc: Gia hạn thời gian công bố BCTC.

Trân trọng cảm ơn!