Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Công văn v/v: Giải trình thay đổi lợi nhuận BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!