Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Công văn v/v: CBTT BB của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng cảm ơn!