Các nhà máy thuỷ điện trong hệ thống VCP Holdings trải dài Bắc, Trung, Nam. Để từng bước hoàn thiện nhận diện thương hiệu VCP Holdings ở các đơn vị, nhà máy, trong thời gian qua, các nhà máy đã thay đổi diện mạo, hướng tới sự nhất quán trong hình ảnh của hệ thống.
 
                   Khu nhà Quản lý điều hành các công trình thuỷ điện tại huyện Thường Xuân, Thanh Hoá. 
 
Nhà máy Thuỷ điện Bái Thượng, huyện Thường Xuân, Thanh HoáNhà máy Thuỷ điện Nậm La, huyện Mường La, tỉnh Sơn La