Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Quyết định của HĐQT về việc: Ban hành Quy chế Người đại diện của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex.

Trân trọng cảm ơn!