Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Quyết định của HĐQT về việc: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP.

Trân trọng cảm ơn!