Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Quyết định của HĐQT về việc: Cử người đại diện quản lý phần góp vốn tại Công ty cổ phần Thuỷ điện Nậm La.

Trân trọng cảm ơn!