Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Quyết định của HĐQT về việc: Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn!