Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Quyết định của HĐQT về việc: Phê duyệt Tài liệu Hệ thống Quản lý Chất lượng và Môi trường (Theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015).

Trân trọng cảm ơn!