Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Quyết định của HĐQT về việc: Phê duyệt nội dung Hợp đồng "Cung cấp nước từ công trình thuỷ lợi Hồ Cửa Đạt để sử dụng phát điện năm 2019, Nhà máy thuỷ điện Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá".

Trân trọng cảm ơn!