Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Quyết định của HĐQT về việc: Thôi giao nhiệm vụ và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH MTV Nhà máy Thuỷ điện Thác Ba.

Trân trọng cảm ơn!