Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Quyết định của HĐQT về việc: Thống nhất lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!