Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Quyết định của HĐQT về việc: Uỷ quyền người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh.

Trân trọng cảm ơn!