Thông báo tuyển dụng Kỹ sư, Công nhân vận hành Nhà máy Thuỷ điện Đak Robaye