Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 12/10/2018.

Trân trọng cảm ơn!