Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT v/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Trân trọng cảm ơn!