Công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm của ông Trịnh Quốc Bình, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP

16:12 19/04/23 256 lượt xem
Mục lục
Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm của ông Trịnh Quốc Bình, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP

Trân trọng cảm ơn!
Tel
(024) 6269 9988
Zalo
(024) 6269 9988
Viber
(024) 6269 9988
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram