Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm của ông Trịnh Quốc Bình, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP

Trân trọng cảm ơn!