Đối tác tiêu biểu

Công ty Cổ phần VCP P&C hợp tác với các đơn vị công nghệ để áp dụng công nghệ mới vào vận hành các nhà máy điện. Xúc tiến làm việc với các ngân hàng và định chế tài chính trong nước và quốc tế để vay vốn. Đến nay, VCP P&C đã tạo được uy tín của mình trên thị trường, được các đơn vị trong và ngoài nước đánh giá tốt, đặt niềm tin để thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm.
Tổng công ty Sông Đà
20:21 01/08/21 0 lượt xem
Tổng công ty Cơ điện Xây dựng
20:22 01/08/21 0 lượt xem
Ngân hàng phát triển Việt Nam
20:26 01/08/21 0 lượt xem
Ngân hàng Thế giới
20:27 01/08/21 0 lượt xem
Ngân hàng BNP PARIBAS
20:29 01/08/21 0 lượt xem
Công ty cổ phần Chứng khoán MB
20:31 01/08/21 0 lượt xem
Công ty TNHH ANDRITZ Việt Nam
20:34 01/08/21 0 lượt xem
Tập đoàn Vingroup
20:34 01/08/21 0 lượt xem
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
20:37 01/08/21 0 lượt xem
Tâp đoàn ABB
20:40 01/08/21 0 lượt xem
Tập đoàn CBRE
20:40 01/08/21 0 lượt xem
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
20:40 01/08/21 0 lượt xem
Xem thêm 6 bài viết khác
Tel
(024) 6269 9988
Zalo
(024) 6269 9988
Viber
(024) 6269 9988
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram