Dự án GCEP  nằm gần khu cách ly tập trung bệnh nhân F1 do dịch COVID 19 tại tỉnh Bắc Ninh, các hoạt động của dự án không thể tránh khỏi ảnh hưởng của dịch bệnh, của lệnh phong toả, cách ly. Việc huy động nhân công, nguyên vật liệu phục vụ dự án gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ tham gia dự án, các công việc vẫn được đảm bảo hoạt động, dự kiến hoàn thành các công việc chính vào ngày 30/9/2021.

Một số hình ảnh của dự án: 

Ảnh 1+2: Đổ bê tông sàn deck nhà Turbine

Ảnh 3+4: Toàn cảnh dự án