Khởi động từ ngày 05/01/2023, Dự án đã trải qua các giai đoạn chính: Chuẩn bị dự án, Phân tích thiết kế giải pháp, Xây dựng và kiểm thử hệ thống, Triển khai và chuẩn bị vận hành hệ thống, Vận hành hệ thống.

Việc đưa dự án vào vận hành chính thức ghi nhận quá trình làm việc nhiệt tình, sáng tạo, không ngừng nỗ lực của đội dự án VCP Holdings và FIS với khẩu hiệu "Kỷ luật, Quyết tâm, Tập trung cao độ" để đưa Dự án về đích đúng tiến độ.

Hệ thống SAP S/4HANA sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo lập hệ thống quản trị tập trung, cải thiện hiệu suất, tiết kiệm chi phí vận hành cho VCP Holdings.

Một số hình ảnh tại Lễ vận hành hệ thống: